تو-شین دو ایران

استاد عادل طهماسبی

تو-شین دو آمیخته ای از علوم و فنون و رموز نینجاهای باستان و تکنیک های بروز مغرب است و زندگی به شیوه نینجاهای مدرن را ممکن می سازد.

adel
استاد عادل طهماسبی
بنیان گذار تو شین دو در ایران
ایشان بنیان گذار و تنها معلم تو شین دو در آسیا و نماینده رسمی مدرسه مرکزی تو شین دو جهان در ایران هستند و رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی نیکو پیمان (سهامی خاص) و نماینده فروش بیمه سامان می باشد.
ایمیل:       toshindoiran@gmail.com
ایمیل 2:       nikopeyman.co@gmail.com
تلفن:                             09166917789
تلفن 2:                     09217537094
line-master