شمارش ژاپنی اعداد

شما اینجا هستید: خانه/بلاگ , نوشته ها

catgory دسته بندی: بلاگ, نوشته هاdataتاریخ: 14 فوریه 2013userنویسنده:

ICH

1

ایچ

NI

2

نی

SAN

3

سان

SHI

4

شی

GO

5

گو

ROKU

6

روکو

SHICHI

7

شیچی

HACHI

8

هاچی

KU

9

کو

JU

10

جو

JUICH

11

جو-ایچ

JUNI

12

جو-نی

JUSAN

13

جو-سان

JUGO

15

جو-گو

NIJU

20

نی-جو

NIJUICH

21

نی-جو-ایچ

NIJUSHI

24

نی-جو-شی

NIJUGO

25

نی-جو-گو

SANJU

30

سان-جو

YONJU

40

یون-جو

YONJUGO

45

یون-جو-گو

GOJU

50

گو-جو

ROKUJO

60

روکو-جو

NANAJU

70

نانا-جو

NANAJUGO

75

نانا-جو-گو

KUJU

90

کو-جو

HYAKU

100

هیاکو

HYAKUICH

101

هیاکو-ایچ

GOHYAKU

500

گو-هیاکو

SEN

1000

سن

GOSEN

5000

گو-سن

ICHIMAN

10000

ایچی-مان

JUMAN

100000

جو-مان

نکته:

1-   از ” شی” به جای ” 4″ فقط در حالت یك رقمی استفاده شود. بنابراین از ” شی” یا ” یون ” در بقیه موارد استفاده می شود، اما برای 4000،400،40 از یون استفاده شود.

2-   از ” شیچی” برای ” 7″ فقط در حالت یك رقمی استفاده شود. بنابراین از ” شیچی” یا” نانا” در بقیه موارد استفاده می شود، اما برای 7000،700،70 از ” نانا” استفاده شود.

برچسب ها: برچسب‌ها, , , , , , , , , , ,

دیدگاه های کاربران